Tervist Edendav Kool


Terviseedenduse alused Osula Põhikoolis
Tervist edendavate koolide võrgustiku liige alates 13. november 2006.a

EESMÄRK

1. Luua alused tervise edendamiseks ja ennetustöö tegemiseks koolikeskkonnas.
2. Leida toetust riskikäitumist ennetavatele ja vähendavatele tegevustele koolis.
3. Järgida Tervist Edendava Kooli põhimõtteid.
4. Planeerida ja läbi viia riskitegurite ennetavaid tegevusi ja tervist propageerivaid tegevusi.

Tervis on täielik kehalise, sotsiaalse ja vaimse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või puude puudumine. (Maailma Tervishoiuorganisatsioon).

Tervist mõjutavad meie eluviis, harjumused ja elutingimused. Tervise edendamine on protsess, mille eesmärgiks on ühest küljest elukvaliteedi parandamine, teisest küljest aga haiguste ennetamine.

Terviseedenduse alused Osula Põhikoolis
Tervist edendavate koolide võrgustiku liige alates 13. november 2006.a

EESMÄRK

1. Luua alused tervise edendamiseks ja ennetustöö tegemiseks koolikeskkonnas.
2. Leida toetust riskikäitumist ennetavatele ja vähendavatele tegevustele koolis.
3. Järgida Tervist Edendava Kooli põhimõtteid.
4. Planeerida ja läbi viia riskitegurite ennetavaid tegevusi ja tervist propageerivaid tegevusi.

Tervis on täielik kehalise, sotsiaalse ja vaimse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või puude puudumine. (Maailma Tervishoiuorganisatsioon).

Tervist mõjutavad meie eluviis, harjumused ja elutingimused. Tervise edendamine on protsess, mille eesmärgiks on ühest küljest elukvaliteedi parandamine, teisest küljest aga haiguste ennetamine.