Kontakt

Järelvalve


 

1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Munga 18, Tartu, 50088; e-post: hm@hm.ee; tel 735 0222.

2) Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

Kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.

 

1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Munga 18, Tartu, 50088; e-post: hm@hm.ee; tel 735 0222.

2) Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

Kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.