ÕPPETÖÖ

Õppeaasta eesmärgid


2021/22 õppeaasta õppe-kasvatustöö üldeesmärgid:

 • Arengukava 2022 - 2026 koostamine.
 • Ettevõtlikkuse ja vaimse ning sotsiaalse õpikeskkonna kujundamine õppeprotsessis – Ettevõtlikkus koolis. 
 • Õpilase eale kohaste oskuste ja väärtuste (hoolivus, julgus, sallivus, tarkus, töökus, vastutus) arendamine, tervise ja tervislike eluviiside kujundamine. 
 • Õpilaste erivajadustega arvestamine, saavutamaks koolis kiusamisvaba õhkkond.
 • Aktiivse, probleemide lahendamisele suunatud, loova õppimise rakendamine koolis.
 • Õpilase arengut ja õppimist toetava tagasiside andmine.
 • Õpilaste ja õpetajate digipädevuse arendamine. 
 • Koostöö mitmekesistamine õpetajad-õpilased-vanemad-kogukond-teised valla koolid vahel. 

 

2021/22 õppeaasta õppe-kasvatustöö üldeesmärgid:

 • Arengukava 2022 - 2026 koostamine.
 • Ettevõtlikkuse ja vaimse ning sotsiaalse õpikeskkonna kujundamine õppeprotsessis – Ettevõtlikkus koolis. 
 • Õpilase eale kohaste oskuste ja väärtuste (hoolivus, julgus, sallivus, tarkus, töökus, vastutus) arendamine, tervise ja tervislike eluviiside kujundamine. 
 • Õpilaste erivajadustega arvestamine, saavutamaks koolis kiusamisvaba õhkkond.
 • Aktiivse, probleemide lahendamisele suunatud, loova õppimise rakendamine koolis.
 • Õpilase arengut ja õppimist toetava tagasiside andmine.
 • Õpilaste ja õpetajate digipädevuse arendamine. 
 • Koostöö mitmekesistamine õpetajad-õpilased-vanemad-kogukond-teised valla koolid vahel.