KOOLIPERE

Õpetajad


ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 8.-9. kl eesti keel, PPR*, 4. klassi klassijuhataja, eelkooli õpetaja, 4. kl liiklus anneli@osulapk.ee
Anti Ossis direktor, 9. kl poiste kehaline kasvatus anti@osulapk.ee
Diana Juss 3. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja diana@osulapk.ee
Kairit Thealane       4.-9. kl inglise keel,  8. klassi klassijuhataja kairit@osulapk.ee
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus krista.hutsi@osulapk.ee       
Kristel-Liis Jõendi kehaline kasvatus kristel.joendi@osulapk.ee
Kristi Serv eripedagoog, kodulugu, õpiabi, eesti keel kristi@osulapk.ee
Kristina Siska    
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, PPR*, 1. klassi klassijuhataja kylli.karro@osulapk.ee
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 8.-9. kl matemaatika, PPR*, 3. klassi klassijuhataja laine.varnik@osulapk.ee
Marianne Kanep õppealajuhataja, 5., 6., 9. kl vene keel marianne@osulapk.ee
Margot Lainemaa 7. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia, 8. kl füüsika margot.lainemaa@osulapk.ee
Rebeka Käär 5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus,  7. klassi klassijuhataja rebeka.kaar@osulapk.ee
Sirli Hellamaa muusikaõpetus sirli.hellamaa@osulapk.ee
Tiia Linnas geograafia, sotsiaalpedagoog, 9. klassi klassijuhataja tiia@osulapk.ee
Tiina Männe 2. kl PPR* tiina.manne@osulapk.ee
Tiiu Alter 5.-6., 8.-9. kl matemaatika, 5., 8. kl õpiabi,  6. klassi klassijuhataja tiiu@osulapk.ee
Tarmo Saavel poiste tööõpetus tarmo.saavel@osulapk.ee
Tuulike Mölder      algklasside õpetaja,  2. klassi klassijuhataja, 7.-8. kl ettevõtlus, 9. kl füüsika, PPR* tuulike@osulapk.ee
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, 7.-8. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 5. klassi klassijuhataja viia.haller@osulapk.ee

 

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

 

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 8.-9. kl eesti keel, PPR*, 4. klassi klassijuhataja, eelkooli õpetaja, 4. kl liiklus anneli@osulapk.ee
Anti Ossis direktor, 9. kl poiste kehaline kasvatus anti@osulapk.ee
Diana Juss 3. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja diana@osulapk.ee
Kairit Thealane       4.-9. kl inglise keel,  8. klassi klassijuhataja kairit@osulapk.ee
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus krista.hutsi@osulapk.ee       
Kristel-Liis Jõendi kehaline kasvatus kristel.joendi@osulapk.ee
Kristi Serv eripedagoog, kodulugu, õpiabi, eesti keel kristi@osulapk.ee
Kristina Siska    
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, PPR*, 1. klassi klassijuhataja kylli.karro@osulapk.ee
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 8.-9. kl matemaatika, PPR*, 3. klassi klassijuhataja laine.varnik@osulapk.ee
Marianne Kanep õppealajuhataja, 5., 6., 9. kl vene keel marianne@osulapk.ee
Margot Lainemaa 7. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia, 8. kl füüsika margot.lainemaa@osulapk.ee
Rebeka Käär 5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus,  7. klassi klassijuhataja rebeka.kaar@osulapk.ee
Sirli Hellamaa muusikaõpetus sirli.hellamaa@osulapk.ee
Tiia Linnas geograafia, sotsiaalpedagoog, 9. klassi klassijuhataja tiia@osulapk.ee
Tiina Männe 2. kl PPR* tiina.manne@osulapk.ee
Tiiu Alter 5.-6., 8.-9. kl matemaatika, 5., 8. kl õpiabi,  6. klassi klassijuhataja tiiu@osulapk.ee
Tarmo Saavel poiste tööõpetus tarmo.saavel@osulapk.ee
Tuulike Mölder      algklasside õpetaja,  2. klassi klassijuhataja, 7.-8. kl ettevõtlus, 9. kl füüsika, PPR* tuulike@osulapk.ee
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, 7.-8. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 5. klassi klassijuhataja viia.haller@osulapk.ee