KOOLIPERE

Õpetajad


ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 9. kl eesti keel, PPR*, 1. klassi klassijuhataja anneli@osulapk.ee
Annika Põldsepp algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 9. kl matemaatika, PPR*, 4. klassi klassijuhataja annika.poldsepp@osulapk.ee
Anti Ossis direktor anti@osulapk.ee
Diana Juss 3. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja diana@osulapk.ee
Kairit Thealane       4.-9. kl inglise keel, loovtöö alused, 9. klassi klassijuhataja kairit@osulapk.ee
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus krista.hutsi@osulapk.ee       
Kristel-Liis Jõendi kehaline kasvatus kristel.joendi@osulapk.ee
Kristi Serv eripedagoog, kodulugu, õpiabi, eesti keel kristi@osulapk.ee
Kristina Siska    
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, PPR*, 2. klassi klassijuhataja kylli.karro@osulapk.ee
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 9. kl matemaatika, PPR*, 4. klassi klassijuhataja laine.varnik@osulapk.ee
Marianne Kanep õppealajuhataja, 5.-7. kl vene keel marianne@osulapk.ee
Margot Lainemaa 8. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia,  füüsika margot.lainemaa@osulapk.ee
Rebeka Käär 5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus,  8. klassi klassijuhataja rebeka.kaar@osulapk.ee
Sirli Hellamaa muusikaõpetus sirli.hellamaa@osulapk.ee
Tiia Linnas geograafia, sotsiaalpedagoog, 5. klassi klassijuhataja tiia@osulapk.ee
Tiina Männe PPR* tiina.manne@osulapk.ee
Tiiu Alter 5., 6., 7., 9. kl matemaatika, õpiabi,  7. klassi klassijuhataja tiiu@osulapk.ee
Tarmo Saavel poiste tööõpetus tarmo.saavel@osulapk.ee
Tuulike Mölder      algklasside õpetaja,  3. klassi klassijuhataja, 7. kl ettevõtlus,  PPR* tuulike@osulapk.ee
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, 8.-9. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 6. klassi klassijuhataja viia.haller@osulapk.ee

 

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

 

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 9. kl eesti keel, PPR*, 1. klassi klassijuhataja anneli@osulapk.ee
Annika Põldsepp algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 9. kl matemaatika, PPR*, 4. klassi klassijuhataja annika.poldsepp@osulapk.ee
Anti Ossis direktor anti@osulapk.ee
Diana Juss 3. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja diana@osulapk.ee
Kairit Thealane       4.-9. kl inglise keel, loovtöö alused, 9. klassi klassijuhataja kairit@osulapk.ee
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus krista.hutsi@osulapk.ee       
Kristel-Liis Jõendi kehaline kasvatus kristel.joendi@osulapk.ee
Kristi Serv eripedagoog, kodulugu, õpiabi, eesti keel kristi@osulapk.ee
Kristina Siska    
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, PPR*, 2. klassi klassijuhataja kylli.karro@osulapk.ee
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 9. kl matemaatika, PPR*, 4. klassi klassijuhataja laine.varnik@osulapk.ee
Marianne Kanep õppealajuhataja, 5.-7. kl vene keel marianne@osulapk.ee
Margot Lainemaa 8. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia,  füüsika margot.lainemaa@osulapk.ee
Rebeka Käär 5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus,  8. klassi klassijuhataja rebeka.kaar@osulapk.ee
Sirli Hellamaa muusikaõpetus sirli.hellamaa@osulapk.ee
Tiia Linnas geograafia, sotsiaalpedagoog, 5. klassi klassijuhataja tiia@osulapk.ee
Tiina Männe PPR* tiina.manne@osulapk.ee
Tiiu Alter 5., 6., 7., 9. kl matemaatika, õpiabi,  7. klassi klassijuhataja tiiu@osulapk.ee
Tarmo Saavel poiste tööõpetus tarmo.saavel@osulapk.ee
Tuulike Mölder      algklasside õpetaja,  3. klassi klassijuhataja, 7. kl ettevõtlus,  PPR* tuulike@osulapk.ee
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, 8.-9. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 6. klassi klassijuhataja viia.haller@osulapk.ee