KOOLIPERE

Õpetajad


ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 7.-8. kl eesti keel, PPR*, 3. klassi klassijuhataja anneli@osulapk.ee
Anti Ossis direktor, 8.-9. kl poiste kehaline kasvatus, ringijuht anti@osulapk.ee
Diana Juss 9. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja diana@osulapk.ee
Kairit Thealane       3.-8. kl inglise keel,  7. klassi klassijuhataja kairit@osulapk.ee
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus, ringijuht krista.hutsi@osulapk.ee       
Kristel-Liis Jõendi kehaline kasvatus, ringijuht kristel.joendi@osulapk.ee
Kristi Serv eripedagoog kristi@osulapk.ee
Kristina Siska 5. kl eesti keel, 5. kl kirjandus, 2.-4. kl kodulugu, ringijuht kristina@osulapk.ee
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus, ringijuht, haridustehnoloog, PPR*, 4. klassi klassijuhataja kylli.karro@osulapk.ee
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel matemaatika, PPR*, 2. klassi klassijuhataja laine.varnik@osulapk.ee
Marianne Kanep õppealajuhataja, 5., 8., 9. kl vene keel marianne@osulapk.ee
Margot Loos 6. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia margot.loos@osulapk.ee
Mati Kanep füüsika mati@osulapk.ee
Rebeka Käär 6.-9. kl eesti keel, 6.-9. kl kirjandus,  5.- 9. kl õpiabi, 6. klassi klassijuhataja rebeka.kaar@osulapk.ee
Sirli Hellamaa muusikaõpetus, ringijuht sirli.hellamaa@osulapk.ee
Tiia Linnas geograafia, sotsiaalpedagoog, 8. klassi klassijuhataja tiia@osulapk.ee
Tiiu Alter 6.-9. kl matemaatika, 6.-7. kl õpiabi, ringijuht, 5. klassi klassijuhataja tiiu@osulapk.ee
Tarmo Saavel poiste tööõpetus, ringijuht tarmo.saavel@osulapk.ee
Tuulike Mölder      algklasside õpetaja,  1. klassi klassijuhataja, 7.-8. kl ettevõtlus, 4. kl liiklus, PPR* tuulike@osulapk.ee
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, 6.-7. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ringijuht, 9. klassi klassijuhataja viia.haller@osulapk.ee

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

ÕPETAJAD Ained Meiliaadress
Anneli Jõeloo algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel 7.-8. kl eesti keel, PPR*, 3. klassi klassijuhataja anneli@osulapk.ee
Anti Ossis direktor, 8.-9. kl poiste kehaline kasvatus, ringijuht anti@osulapk.ee
Diana Juss 9. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja diana@osulapk.ee
Kairit Thealane       3.-8. kl inglise keel,  7. klassi klassijuhataja kairit@osulapk.ee
Krista Hütsi tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus, ringijuht krista.hutsi@osulapk.ee       
Kristel-Liis Jõendi kehaline kasvatus, ringijuht kristel.joendi@osulapk.ee
Kristi Serv eripedagoog kristi@osulapk.ee
Kristina Siska 5. kl eesti keel, 5. kl kirjandus, 2.-4. kl kodulugu, ringijuht kristina@osulapk.ee
Külli Karro algklasside õpetaja, arvutiõpetus, ringijuht, haridustehnoloog, PPR*, 4. klassi klassijuhataja kylli.karro@osulapk.ee
Laine Värnik algklasside õpetaja, lihtsustatud õppekava alusel matemaatika, PPR*, 2. klassi klassijuhataja laine.varnik@osulapk.ee
Marianne Kanep õppealajuhataja, 5., 8., 9. kl vene keel marianne@osulapk.ee
Margot Loos 6. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia margot.loos@osulapk.ee
Mati Kanep füüsika mati@osulapk.ee
Rebeka Käär 6.-9. kl eesti keel, 6.-9. kl kirjandus,  5.- 9. kl õpiabi, 6. klassi klassijuhataja rebeka.kaar@osulapk.ee
Sirli Hellamaa muusikaõpetus, ringijuht sirli.hellamaa@osulapk.ee
Tiia Linnas geograafia, sotsiaalpedagoog, 8. klassi klassijuhataja tiia@osulapk.ee
Tiiu Alter 6.-9. kl matemaatika, 6.-7. kl õpiabi, ringijuht, 5. klassi klassijuhataja tiiu@osulapk.ee
Tarmo Saavel poiste tööõpetus, ringijuht tarmo.saavel@osulapk.ee
Tuulike Mölder      algklasside õpetaja,  1. klassi klassijuhataja, 7.-8. kl ettevõtlus, 4. kl liiklus, PPR* tuulike@osulapk.ee
Viia Haller 5.-6. kl loodusõpetus, 6.-7. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ringijuht, 9. klassi klassijuhataja viia.haller@osulapk.ee