KOOLIPERE

Õpetajad


ÕPETAJAD

Ained

Meiliaadress

Anneli Jõeloo

algklasside õpetaja, 3. klassi klassijuhataja, PPR*

anneli@osulapk.ee

Anni Aste tehnoloogiaõpetus anni.aste@osulapk.ee

Anti Ossis

direktor

anti@osulapk.ee

Diana Juss

3. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja, 5. kl matemaatika

diana@osulapk.ee

Ene Petrov väikeklass ja PPR* ene.petrov@osulapk.ee
Jaak Kepp füüsika jaak.kepp@osulapk.ee

Kairit Thealane      

4.-9. kl inglise keel, 5. ja 8. kl loovtöö alused, 6. kl klassijuhataja

kairit@osulapk.ee

Karin Peterson     

algklasside õpetaja,  1. klassi klassijuhataja, 5. kl matemaatika, PPR*

karin.peterson@osulapk.ee

Krista Hütsi

tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus,ajalugu, 5. kl klassijuhataja

krista.hutsi@osulapk.ee       

Kristel-Liis Vähi

kehaline kasvatus

kristel.vahi@osulapk.ee

Kristi Serv

eripedagoog,õpiabi, eesti keel

kristi@osulapk.ee

Kristina Siska

algklasside õpetaja, 2. kl klassijuhataja,   PPR*

kristina@osulapk.ee

Külli Karro

algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, 4. klassi klassijuhataja,  PPR*

kylli.karro@osulapk.ee

Margot Lainemaa keemia margot.lainemaa@osulapk.ee

Marianne Kanep

õppealajuhataja, 7.-9. kl vene keel

marianne@osulapk.ee

Rebeka Käär

5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus

rebeka.kaar@osulapk.ee

Sirli Hirv

muusikaõpetus

sirli.hellamaa@osulapk.ee

Tiia Linnas

geograafia, sotsiaalpedagoog, 7. klassi klassijuhataja

tiia@osulapk.ee

Tiina Männe

7. kl ettevõtlus, 1B kl kunstiõpetus, 9. kl klassijuhataja

tiina.manne@osulapk.ee

Tiiu Alter

6.-9. kl matemaatika, õpiabi

tiiu@osulapk.ee

Viia Haller

5.-7. kl loodusõpetus, 6. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 8. klassi klassijuhataja

viia.haller@osulapk.ee

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

ÕPETAJAD

Ained

Meiliaadress

Anneli Jõeloo

algklasside õpetaja, 3. klassi klassijuhataja, PPR*

anneli@osulapk.ee

Anni Aste tehnoloogiaõpetus anni.aste@osulapk.ee

Anti Ossis

direktor

anti@osulapk.ee

Diana Juss

3. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja, 5. kl matemaatika

diana@osulapk.ee

Ene Petrov väikeklass ja PPR* ene.petrov@osulapk.ee
Jaak Kepp füüsika jaak.kepp@osulapk.ee

Kairit Thealane      

4.-9. kl inglise keel, 5. ja 8. kl loovtöö alused, 6. kl klassijuhataja

kairit@osulapk.ee

Karin Peterson     

algklasside õpetaja,  1. klassi klassijuhataja, 5. kl matemaatika, PPR*

karin.peterson@osulapk.ee

Krista Hütsi

tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus,ajalugu, 5. kl klassijuhataja

krista.hutsi@osulapk.ee       

Kristel-Liis Vähi

kehaline kasvatus

kristel.vahi@osulapk.ee

Kristi Serv

eripedagoog,õpiabi, eesti keel

kristi@osulapk.ee

Kristina Siska

algklasside õpetaja, 2. kl klassijuhataja,   PPR*

kristina@osulapk.ee

Külli Karro

algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, 4. klassi klassijuhataja,  PPR*

kylli.karro@osulapk.ee

Margot Lainemaa keemia margot.lainemaa@osulapk.ee

Marianne Kanep

õppealajuhataja, 7.-9. kl vene keel

marianne@osulapk.ee

Rebeka Käär

5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus

rebeka.kaar@osulapk.ee

Sirli Hirv

muusikaõpetus

sirli.hellamaa@osulapk.ee

Tiia Linnas

geograafia, sotsiaalpedagoog, 7. klassi klassijuhataja

tiia@osulapk.ee

Tiina Männe

7. kl ettevõtlus, 1B kl kunstiõpetus, 9. kl klassijuhataja

tiina.manne@osulapk.ee

Tiiu Alter

6.-9. kl matemaatika, õpiabi

tiiu@osulapk.ee

Viia Haller

5.-7. kl loodusõpetus, 6. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 8. klassi klassijuhataja

viia.haller@osulapk.ee