HUVITEGEVUS

Traditsioonilised üritused


IGAL ÕPPEAASTAL TOIMUVAD MEIL ÜRITUSED,

mille eesmärgiks on säilitada koolis traditsioone:

 • 1. september – kauaoodatud ja elevust täis tarkusepäev

 • Sügise sünnipäev – kasvatada  õpilastes hoolivat suhtumist  loodusesse.

 • Õpetajate päev – kasvatada austust, lugupidavat suhtumist õpetaja töösse.

 • Isadepäev- isade märkamine ja tunnustamine.

 • Jõulud – kristliku maailmavaate tõdede ja usuga seotud kommete selgitamine, austamine ja järgimine. Üritus toimub koos lastevanematega.

 • Mälumäng – äratada õpilaste huvi ajakirjanduse vastu, olla kursis Eestis ja maailmas toimuvaga, avardada silmaringi.

 • Emakeele päev – kasvatada armastust emakeele ja kultuuri vastu, tähtsustada kauni emakeele kasutamist.

 • Jüriööjooks- hoida   ja armastada rahvatraditsioone

 • Eesti Vabariigi aastapäev – kasvatada armastust Eestimaa vastu

 • Vastlapäev – hoida   ja armastada rahvatraditsioone.

 • Teatrietendus kogukonnale – teatrikuu tähistamine. Üritus toimub koostöös Osula Külaseltsi ja Sulbi külateatriga.

 • Kooli sünnipäev – kasvatada armastust oma kooli vastu. Iga viie aasta järel kooli aastapäeva tähistamine koos vilistlastega.

 • Lõpukell – ühtsuse ja oma kooli tunde kasvatamine.

 • Kooliaasta lõpetamine – põhjalik kokkuvõte õppeaastast.

IGAL ÕPPEAASTAL TOIMUVAD MEIL ÜRITUSED,

mille eesmärgiks on säilitada koolis traditsioone:

 • 1. september – kauaoodatud ja elevust täis tarkusepäev

 • Sügise sünnipäev – kasvatada  õpilastes hoolivat suhtumist  loodusesse.

 • Õpetajate päev – kasvatada austust, lugupidavat suhtumist õpetaja töösse.

 • Isadepäev- isade märkamine ja tunnustamine.

 • Jõulud – kristliku maailmavaate tõdede ja usuga seotud kommete selgitamine, austamine ja järgimine. Üritus toimub koos lastevanematega.

 • Mälumäng – äratada õpilaste huvi ajakirjanduse vastu, olla kursis Eestis ja maailmas toimuvaga, avardada silmaringi.

 • Emakeele päev – kasvatada armastust emakeele ja kultuuri vastu, tähtsustada kauni emakeele kasutamist.

 • Jüriööjooks- hoida   ja armastada rahvatraditsioone

 • Eesti Vabariigi aastapäev – kasvatada armastust Eestimaa vastu

 • Vastlapäev – hoida   ja armastada rahvatraditsioone.

 • Teatrietendus kogukonnale – teatrikuu tähistamine. Üritus toimub koostöös Osula Külaseltsi ja Sulbi külateatriga.

 • Kooli sünnipäev – kasvatada armastust oma kooli vastu. Iga viie aasta järel kooli aastapäeva tähistamine koos vilistlastega.

 • Lõpukell – ühtsuse ja oma kooli tunde kasvatamine.

 • Kooliaasta lõpetamine – põhjalik kokkuvõte õppeaastast.