ÕPPETÖÖ

Eksamite ja tasemetööde toimumise ajad


Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2019/2020 õppeaastal

1) eesti keel (kirjalik) - 1. juuni 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) - 4. juuni 2020. a;
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, võõrkeeles (kirjalik) - 10. juuni 2020. a;
4) valikeksam võõrkeelena (suuline) - 10.-11. juuni 2020. a.

 

Tasemetööde plaan

KLASS AINE AEG
3. kl eesti keel 12.05.2020
4. kl loodusõpetus 01.-02.10.2019
4. kl eesti keel aprill 2020
5. kl uurimistöö (arvutiõp.) mai 2020
6. kl eesti keel 13.05.2020
7. kl loodusõpetus 24.-25.09.2019
7. kl kirjandus (suuline) mai 2020
8. kl uurimis-, loovtöö märts 2020

5. ja 8. klassi uurimistööde teemad kinnitatakse hiljemalt 1. oktoobriks (töö teema täpsustab õpilane koos õpetaja-juhendajaga).

Haridus- ja teadusministri määrus asub siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

 

 

SA Innove eestvedamisel on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks välja töötamisel ja katsetamisel uutel alustel e-testid.

Meie koolil on võimalus osaleda uute e-testide katsetamisel, mille kaudu õpilased saavad  kogemusi uudsete e-ülesannete lahendamisel. 

KLASS AINE AEG

4. kl

Matemaatika I kooliastme e-test

 30.09-18.10

7. kl

Matemaatika II kooliastme e-test

 30.09-18.10

9. kl

Matemaatika III kooliastme e-test

28.10 -01.11

4. kl

Sotsiaalvaldkonna I kooliastme e-test

Novembri lõpp – detsembri algus  

 

7. kl

Sotsiaalvaldkonna II kooliastme e-test

Oktoobri algus

9. kl

Sotsiaalvaldkonna III kooliastme e-test

Oktoobri algus

 

3. kl

Keele ja kirjanduse valdkond I kooliastme e-test

Septembri lõpp – oktoober  

6. kl

Keele ja kirjanduse valdkond II kooliastme e-test

Septembri lõpp – oktoober  

9. kl

Keele ja kirjanduse valdkond III kooliastme e-test

Septembri lõpp – oktoober  

7. kl

9.kl

Inglise keel

28.10 -01.11

11.11 –15.11

8. kl

Digipädevuste III kooliastme e-test

Aprill 2020

II ja III kooliaste

Diagnostilised testid erinevates õppeainetes (loodusõpetus, matemaatika, võõrkeeled)

Katsetused lepitakse kokku teste koostavate töörühma liikmetega ja toimuvad kogu õppeaasta jooksul

3. kl

Eesti keele I kooliastme e-kogu

14.10-18.10,

28.10 -01.11

6. kl

Eesti keele II kooliastme diagnostilised testid

14.10-18.10,

28.10 -01.11

9. kl

Eesti keele III kooliastme diagnostilised testid

14.10-18.10,

28.10 –01.11

3. ja 6. kl

Matemaatilise ja funktsionaalse kirjaoskuse e-test

Oktoobri lõpp –novembri algus  

 

 

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2019/2020 õppeaastal

1) eesti keel (kirjalik) - 1. juuni 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) - 4. juuni 2020. a;
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, võõrkeeles (kirjalik) - 10. juuni 2020. a;
4) valikeksam võõrkeelena (suuline) - 10.-11. juuni 2020. a.

 

Tasemetööde plaan

5. ja 8. klassi uurimistööde teemad kinnitatakse hiljemalt 1. oktoobriks (töö teema täpsustab õpilane koos õpetaja-juhendajaga).

Haridus- ja teadusministri määrus asub siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

 

 

SA Innove eestvedamisel on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks välja töötamisel ja katsetamisel uutel alustel e-testid.

Meie koolil on võimalus osaleda uute e-testide katsetamisel, mille kaudu õpilased saavad  kogemusi uudsete e-ülesannete lahendamisel. 

KLASS AINE AEG

4. kl

Matemaatika I kooliastme e-test

 30.09-18.10

7. kl

Matemaatika II kooliastme e-test

 30.09-18.10

9. kl

Matemaatika III kooliastme e-test

28.10 -01.11

4. kl

Sotsiaalvaldkonna I kooliastme e-test

Novembri lõpp – detsembri algus  

 

7. kl

Sotsiaalvaldkonna II kooliastme e-test

Oktoobri algus

9. kl

Sotsiaalvaldkonna III kooliastme e-test

Oktoobri algus

 

3. kl

Keele ja kirjanduse valdkond I kooliastme e-test

Septembri lõpp – oktoober  

6. kl

Keele ja kirjanduse valdkond II kooliastme e-test

Septembri lõpp – oktoober  

9. kl

Keele ja kirjanduse valdkond III kooliastme e-test

Septembri lõpp – oktoober  

7. kl

9.kl

Inglise keel

28.10 -01.11

11.11 –15.11

8. kl

Digipädevuste III kooliastme e-test

Aprill 2020

II ja III kooliaste

Diagnostilised testid erinevates õppeainetes (loodusõpetus, matemaatika, võõrkeeled)

Katsetused lepitakse kokku teste koostavate töörühma liikmetega ja toimuvad kogu õppeaasta jooksul

3. kl

Eesti keele I kooliastme e-kogu

14.10-18.10,

28.10 -01.11

6. kl

Eesti keele II kooliastme diagnostilised testid

14.10-18.10,

28.10 -01.11

9. kl

Eesti keele III kooliastme diagnostilised testid

14.10-18.10,

28.10 –01.11

3. ja 6. kl

Matemaatilise ja funktsionaalse kirjaoskuse e-test

Oktoobri lõpp –novembri algus  

 

 

KLASS AINE AEG
3. kl eesti keel 12.05.2020
4. kl loodusõpetus 01.-02.10.2019
4. kl eesti keel aprill 2020
5. kl uurimistöö (arvutiõp.) mai 2020
6. kl eesti keel 13.05.2020
7. kl loodusõpetus 24.-25.09.2019
7. kl kirjandus (suuline) mai 2020
8. kl uurimis-, loovtöö märts 2020