ÕPPETÖÖ

Eksamite ja tasemetööde toimumise ajad


Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2020/2021. õppeaastal

 • eesti keel – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam  – 9. juuni 2021.a.
   

 

Tasemetööde plaan 2020/2021. õppeaastal

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) –  1. oktoober 2020. a.

 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) –  28. september 2020. a.

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2021
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – mai 2021
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2020/2021. õppeaastal

 • eesti keel – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam  – 9. juuni 2021.a.
   

 

Tasemetööde plaan 2020/2021. õppeaastal

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) –  1. oktoober 2020. a.

 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) –  28. september 2020. a.

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2021
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – mai 2021
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga