ÕPPETÖÖ

Eksamite ja tasemetööde toimumise ajad


Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • eesti keel – 31.05.2024;
 • matemaatika – 06.06.2024;
 • valikeksam  – 12.06.2024.
   

 

Tasemetööd

 • 3. klassi sotsiaalvaldkond  (katseline)- 7.-8.05.2024;
 • 6. kl sotsiaalvaldkond  (katseline)- 9.-10.05.2024;
 • 4. klassi eesti keel (kirjalik) – 20.-22.09.2023;
 • 4. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27.09.2023;
 • 4. klassi matemaatika (kirjalik) – 12.-13.,  16.-17.10.2023;
 • 7. klassi eesti keel (kirjalik) – 18.-20.09.2023;
 • 7. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 27.-29.09.2023;
 • 7. klassi matemaatika (kirjalik) – 17.-20.10.2023;
 • III kooliastme inglise keel (kirjalik) – 31.10.2023;
 • III kooliastme inglise keel (suuline)– 31.10, 3. ja 6.11.2023.

 

Koolisisesed tasemetööd

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2024:
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – aprill 2024;
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • eesti keel – 31.05.2024;
 • matemaatika – 06.06.2024;
 • valikeksam  – 12.06.2024.
   

 

Tasemetööd

 • 3. klassi sotsiaalvaldkond  (katseline)- 7.-8.05.2024;
 • 6. kl sotsiaalvaldkond  (katseline)- 9.-10.05.2024;
 • 4. klassi eesti keel (kirjalik) – 20.-22.09.2023;
 • 4. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27.09.2023;
 • 4. klassi matemaatika (kirjalik) – 12.-13.,  16.-17.10.2023;
 • 7. klassi eesti keel (kirjalik) – 18.-20.09.2023;
 • 7. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 27.-29.09.2023;
 • 7. klassi matemaatika (kirjalik) – 17.-20.10.2023;
 • III kooliastme inglise keel (kirjalik) – 31.10.2023;
 • III kooliastme inglise keel (suuline)– 31.10, 3. ja 6.11.2023.

 

Koolisisesed tasemetööd

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2024:
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – aprill 2024;
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga