KOOLIPERE

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimumise ajakava 2023/2024 õa

30. november 2023    ÕN koosolek nr 1

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Ülevaade 2023. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2024. a eelarvesse.
 • I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

 

14. märts  2024           ÕN koosolek nr 2

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • II trimestri tulemuste  kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete  määramine.

 

7. juuni  2024              ÕN koosolek nr 3

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.

•           Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

 

14. juuni  2024          ÕN koosolek nr 4

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).

•           Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

•           Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

 

29. august 2024      ÕN koosolek nr 5

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Üldtööplaani arutelu

Õppenõukogude toimumise ajakava 2023/2024 õa

30. november 2023    ÕN koosolek nr 1

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Ülevaade 2023. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2024. a eelarvesse.
 • I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

 

14. märts  2024           ÕN koosolek nr 2

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • II trimestri tulemuste  kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete  määramine.

 

7. juuni  2024              ÕN koosolek nr 3

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.

•           Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

 

14. juuni  2024          ÕN koosolek nr 4

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).

•           Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

•           Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

 

29. august 2024      ÕN koosolek nr 5

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Üldtööplaani arutelu