KOOLIPERE

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimumise ajakava 2020/2021 õa

 

26.11.2020     ÕN koosolek nr 1

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Ülevaade 2020. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2021. a eelarvesse.

•           I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

 

11.03.2021   ÕN koosolek nr 2

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           II trimestri tulemuste  kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete  määramine.

•           Vahekokkuvõte sisekontrollist.

 

 

07.06.2021       ÕN koosolek nr 3

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.

•           Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

 

10.06.2021      ÕN koosolek nr 4

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).

•           Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

•           Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

 

august 2021      ÕN koosolek nr 5

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Üldtööplaani arutelu.

Õppenõukogude toimumise ajakava 2020/2021 õa

 

26.11.2020     ÕN koosolek nr 1

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Ülevaade 2020. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2021. a eelarvesse.

•           I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

 

11.03.2021   ÕN koosolek nr 2

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           II trimestri tulemuste  kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete  määramine.

•           Vahekokkuvõte sisekontrollist.

 

 

07.06.2021       ÕN koosolek nr 3

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.

•           Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

 

10.06.2021      ÕN koosolek nr 4

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).

•           Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

•           Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

 

august 2021      ÕN koosolek nr 5

•           Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

•           Üldtööplaani arutelu.