KOOLIPERE

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimumise ajakava 2019/2020 õa

November 2019 koosolek nr 1
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Ülevaade 2019. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2020. a eelarvesse.
• I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.


Veebruar 2020 koosolek nr 2
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• II trimestri tulemuste kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete määramine.
• Vahekokkuvõte sisekontrollist.


Mai 2020 koosolek nr 3
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• 1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.
• Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.


Juuni 2020 koosolek nr 4
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
• Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
• Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

August 2020 koosolek nr 5
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Üldtööplaani arutelu

 

Õppenõukogude toimumise ajakava 2019/2020 õa

November 2019 koosolek nr 1
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Ülevaade 2019. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2020. a eelarvesse.
• I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.


Veebruar 2020 koosolek nr 2
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• II trimestri tulemuste kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete määramine.
• Vahekokkuvõte sisekontrollist.


Mai 2020 koosolek nr 3
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• 1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.
• Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.


Juuni 2020 koosolek nr 4
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
• Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
• Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

August 2020 koosolek nr 5
• Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
• Üldtööplaani arutelu